Măștile de protecție devin obligatorii și în spații deschise

Măștile de protecție devin obligatorii și în spații deschise

Măștile de protecție vor fi obligatorii și în spatii deschise, la ore de vârf și în alte condiții care vor fi stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al Municipiului București pentru situații de urgență, cu avizul direcției de sănătate publică, potrivit hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, semnată de Ludovic Orban. 

Spațiile și intervalele orare se stabilesc luând în considerare probabilitatea creșterii numărului persoanelor prezente concomitent în spațiile și în intervalele orare  respective, ca efect al desfășurării unor activități individuale sau de grup. 

Se exceptează de la această măsură persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută și copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. 

  Se propune interzicerea comercializării și consumului produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, în intervalul orar 23. 00 -06.00 . 

În afara intervalului menționat la alin. (1), operatorii economici care desfășoară aceste activități, au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune, precum și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți, inclusiv dansul. 

Se propune interzicerea desfășurării activității cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 23.00 -6.00.

De asemenea, se propune modificarea excepției de la regulile distanțare fizică existente la nivelul plajelor neamenajate și a celor amenajate, în sensul în care distanța mai mică de 2 metri între persoane/șezlonguri este permisă numai pentru soți și copii însoțiți de adulți - părinți, bunici. 

Hotatarea se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.