Patru profesori din Prahova au luat zece la definitivat

Patru profesori din Prahova au luat zece la definitivat

Ministerul Educației și Cercetării a publicat astăzi, 28 iulie, rezultatele înregistrate de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2020. Acest lucru a fost posibil ca urmare a eficienței de care au dat dovadă toți cei implicați în evaluarea lucrărilor și vine în sprijinul candidaților, care au aflat mai repede, dar în interiorul calendarului aprobat, rezultatele obținute. 

Astfel, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetării, la nivelul județului Prahova, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 68,37%, iar 4 candidați au obținut nota 10. Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 147 de candidați cu medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului, conform ISJ Prahova. 

În această sesiune, 231 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 225 de candidați (97,40%). Dintre aceștia, 10 candidați s-au retras. 

Afișarea primelor rezultate s-a realizat atât la centrele de examen, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

Contestațiile se depun conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau pot fi transmise on-line sau pe fax, în zilele de 29 iulie, respectiv 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.