Elaborarea Registrului spațiilor verzi din Ploiești, un contract de un milion de lei!

Elaborarea Registrului spațiilor verzi din Ploiești, un contract de un milion de lei!

 

Ploieștiul este unul dintre cele mai poluate orașe din România și are extrem de puține parcuri, însă inventarierea spațiilor verzi din oraș și transpunerea acestora într-o hartă digitală sunt operațiuni estimate de reprezentanții primăriei la... un milion de lei, adică 10 miliarde de lei vechi!

Conform Primăriei Ploiești, elaborarea Registrului local al spatiilor verzi urmărește protecţia si conservarea spațiilor verzi, regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei si a calităţii spatiilor verzi, elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menţinerea spațiilor verzi “în starea corespunzătoare funcţiilor lor”, precum și identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie.

În registru ar trebui să apară informații detaliate privind vegetația existentă pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, respectiv speciile, numărul și tipul de arbori, dar și starea în care se află aceștia.