Este sau nu executorie decizia Curții de Apel București, de ridicare a carantinei din Gornet?

Este sau nu executorie decizia Curții de Apel București, de ridicare a carantinei din Gornet?

Este executorie decizia de astăzi, 4 august, a Curții de Apel București privind anularea ordinului de carantinare a satului Gornet, emis de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat? Pot ieși din localitate locuitorii din Gornet? Au libertatea de a merge, astăzi, la serviciu, de exemplu, fără declarație sau adeverință de la locul de muncă?

Astăzi, s-au vehiculat două situații privind ridicarea carantinei de la Gornet. Una - că decizia este executorie, exprimată inclusiv de către avocatul care a reprezentat localitatea prahoveană în instanță, iar a doua - că nu este executorie, fapt pentru care miercuri dimineață va avea loc ședința CJSU Prahova, care va decide ridicarea carantinei la termen, adică de mâine seară.

Informațiile sunt contradictorii, iar Legea carantinării nu rezolvă foarte clar situația. 

ART. 15 (3) Ordinele şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau ale persoanei desemnate de acesta pot fi contestate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim la instanţa competentă, în condiţiile prezentei legi. (4) Toate actele administrative cu caracter normativ privind instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor din prezenta lege pot fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim la instanţa competentă, cu acţiune în anulare la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 5 zile de la publicarea actului administrativ în Monitorul Oficial al României sau de la data luării la cunoştinţă a conţinutului actului în cazul nepublicării acestuia.

Însă, la alin. (18), se arată: Hotărârea primei instanţe poate fi atacată cu recurs în maximum două zile de la comunicare. În vederea soluţionării recursului, dosarul se înaintează în aceeaşi zi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în format scris sau electronic. (19) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă în complet de 5 judecători, în termen de 5 zile de la sesizare, prin hotărâre definitivă.

Aici nu se precizează dacă este sau nu executorie decizia primei instanțe.

Pe de altă parte, în aceeași lege, ART. 17, care se referă la persoanele fizice, se arată, la alin  (7): Hotărârea primei instanţe este executorie şi poate fi atacată cu apel în termen de două zile de la comunicare.