Asociațiile pentru protecția animalelor pot adopta lunar 20 de câini din adăposturile publice

Asociațiile pentru protecția animalelor pot adopta lunar 20 de câini din adăposturile publice

În prezent, în România, mai puțin de jumătate dintre cele 171 de adăposturi pentru câini înregistrate sanitar veterinar sunt adăposturi publice (aparţinând consiliilor locale) care derulează efectiv activităţi de gestionare a câinilor fără stăpân, în condiţiile în care sunt peste 2.600 de localităţi care au statutul de comună și nu dispun de fondurile necesare organizării unor adăposturi.

Prin modificările legislative publicate în luna februarie 2021 în Monitorul Oficial, se reglementează posibilitatea ca asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul protecţiei animalelor să poată prelua lunar un număr de 20 de câini din adăposturile publice.

Decizia a fost luată atât pentru a facilita procesul de adopției al câinilor fără stăpân și a sprijini asociaţiile şi fundaţiile care activează în domeniul protecţiei animalelor în acest sens, dar și pentru a degreva consiliile locale de costurile pe care le implică organizarea de adăposturi publice și de îngrijire a câinilor.

Pentru unităţile administrative locale cu număr mic de locuitori este extem de dificil de suportat investiţia în ceea ce priveşte susţinerea financiară a unui adăpost de câini fără stăpân, respectiv construcţia, hrana animalelor, plata salariilor personalului și costul asistenţei sanitar-veterinare.

În cursul anului trecut, ANSVSA a primit numeroase solicitări din partea unor consilii locale, preponderent oraşe sau comune, prin care s-a solicitat intervenţia instituției pentru modificarea și completarea cadrului legal existent care reglementa gestionarea populaţiei de câini fără stăpân.

Prin noul act normativ s-a reglementat și posibilitatea ca serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, aparţinând consiliilor locale, să poată interveni şi prin capturarea câinilor din alte localităţi aflate pe raza întregului judeţ, nu doar a localităţilor din vecinătate; ulterior, câinii fără stăpân capturaţi urmând să fie cazaţi în adăposturile pe care acestea le gestionează.

Chiar și Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în favoarea implicării active a asociaţiilor şi fundaţiilor, apreciind că ”gestionarea câinilor fără stăpân nu ţine numai de autorităţile publice centrale sau locale, ci şi de societatea civilă, ceea ce în sistemul normativ intern echivalează cu obligarea asociaţiilor ce au ca obiect de activitate protecţia animalelor să contribuie în mod efectiv, inclusiv material, şi nu numai declarativ”.

ANSVSA a demarat controale care vizează condițiile de funcționare a adăposturilor publice pentru câini pentru stăpân existente și respectarea normelor de protecție și bunăstare a animalelor. Pentru viitor, se are în vedere ca aceste acțiuni să se realizeze în colaborare cu reprezentanți ai Poliției Animalelor, iar neregulile constatate să fie sancționate, în funcție de gravitate, de către cele două instituții, în conformitate cu prevederile legale.