Toate produsele neambalate vândute pe piața din România trebuie să fie însoțite de informații privind alergenii

Toate produsele neambalate vândute pe piața din România trebuie să fie însoțite de informații privind alergenii

Pe data de 14 iunie 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind furnizarea de informații referitoare la prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță la produsele alimentare neambalate.
Ordinul prevede ca, începând din această dată, produsele alimentare nepreambalate să fie însoțite, la vânzare, în mod obligatoriu, de informații privind prezența substanțelor care pot cauza alergii sau intoleranță.
Astfel, informațiile trebuie să fie disponibile și accesibile direct la locul de desfacere/oferire a produselor alimentare nepreambalate sau, în cazul comercializării la distanță, înaintea achiziționării acestora.
De asemenea, informațiile trebuie să fie înscrise într-un loc vizibil, ușor accesibil, lizibil, de neșters și nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice.
Nu în ultimul rând, ordinul arată că, pentru produsele alimentare nepreambalate oferite spre vânzare prin intermediul unei tehnici de comunicare la distanță, informațiile privind substanțele/produsele care pot cauza alergii sau intoleranță figurează pe suportul de vânzare la distanță, pe eticheta de preț sau ambalajul de transport, precum și în orice material informativ.