Anunț prealabil privind afișarea documentelor tehnice ale cadastrului Sector cadastral 26 - Filipeștii de Pădure

Anunț prealabil privind afișarea documentelor tehnice ale cadastrului Sector cadastral 26 - Filipeștii de Pădure

Anunț important pentru locuitorii comunei Filipeștii de Pădure:

OCPI Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr. 26, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 18.08.2023

Data de sfârșit a afișării: 16.10.2023

Adresa locului afișării publice: Primăria Filipeștii de Pădure , str. Valea Rea nr. 343, jud. Prahova

Repere pentru identificarea locației: centrul comunei Filipeștii de Pădure, vis-a-vis Biserica Trei Ierarhi

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Filipeștii de Pădure și pe site-ul ANCPI

Alte indicații utile pentru cei interesați: tel. 0244.386.801, fax 0244.386.094

Informaţii privind Programul naţional de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/