Facturi mult mai mari, din această lună, pentru clienții Hidro Prahova! Cu cât vor mai crește tarifele în următorii ani

Facturi mult mai mari, din această lună, pentru clienții Hidro Prahova! Cu cât vor mai crește tarifele în următorii ani

Clienții operatorului de apă și canalizare Hidro Prahova vor plăti mult mai mult, începând cu facturile aferente lunii ianuarie 2023, pentru serviciile prestate de societatea menționată. Astfel, dacă în prezent prețurile practicate de Hidro Prahova sunt 5,42 lei/mc exclusiv TVA – pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, respectiv 3,31 lei/mc exclusiv TVA – pentru canalizare-epurare, costurile vor crește semnificativ din această lună.  Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită va fi 6,27 lei/mc, exclusiv TVA, respectiv tariful pentru canalizare-epurare - 5,26 lei/mc exclusiv TVA, cu mențiunea că serviciile de alimentare cu apă și de canalizare au o cotă TVA de 9%.

”Prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită, precum și tariful pentru canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare a societății HIDRO PRAHOVA SA s-au determinat având în vedere respectarea prevederilor din Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de apă și de canalizare nr. 116/09.07.2009, modificat și completat prin Actul adițional nr. 33/2022. Acesta include strategia tarifară la extinderea ariei de operare a societății HIDRO PRAHOVA SA și a fost adoptat în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, precizează cei de la Hidro Prahova.

Ce presupune această strategie pentru următorii ani? Conform ”strategiei”, anul viitor, tariful la apă va fi ajustat cu 6%, iar cel la canalizare – cu 25%. În 2025, tariful la apă va crește cu 30,60% (!), iar cel la canalizare – cu 21%, urmând ca în anii 2026 și 2027, creșterile să fie mai reduse. Precizare: aceste ”ajustări în termeni reali” nu sunt totul, pentru că nu includ inflația dintre ajustările tarifare și nici TVA, așa cum scrie negru pe alb în Actul Adițional nr 33 la Contractul de Delegare prin concesiune a serviciului de apă și canalizare, încheiat în vara anului 2022.