Ce fonduri vor primi localitățile prahovene pentru rețele de apă, canalizare și drumuri, prin Programul ”Anghel Saligny”

Ce fonduri vor primi localitățile prahovene pentru rețele de apă, canalizare și drumuri, prin Programul ”Anghel Saligny”

Lista obiectivelor de investiții în rețeaua de apă, canalizare și drumuri finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, a fost finalizată pentru județele Bistrița-Năsăud și Prahova, a anunțat, joi după-amiază, ministrul Cseke Attila. Astfel, pe pagina Ministerului Dezvoltării a fost publicată lista investițiilor care vor fi realizate în aceste județe. În județul Prahova, ministerul va finanța 158 de obiective de investiții, în valoare totală de 1.492.794.607,99 lei. Lista tuturor proiectelor și alocările pentru fiecare obiectiv:

Nr. crt. U.A.T. Denumire obiectiv de investiții Sume alocate de la bugetul de stat
2022-2028 (lei)
Total județ Prahova 1,492,794,607.99
1 Adunați Reabilitare și extindere modernizare drumuri, comuna Adunați, județul Prahova 11,000,000.00
2 Adunați Reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă, comuna Adunați, județul Prahova 1,508,186.16
3 Albești-Paleologu Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova 7,000,013.60
4 Aluniș Construire pod peste pârâul Aluniş în punctul Vasile Marin - comuna Aluniş județul Prahova 5,265,813.03
5 Apostolache Extindere rețea de canalizare în satele Apostolache, Buzota, Valea Cricovului, comuna Apostolache, județul Prahova 5,680,232.99
6 Ariceștii Rahtivani Modernizare, reabilitare, digitalizare rețea apă comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 16,000,000.00
7 Ariceștii Zeletin Modernizare drumuri de interes local-Blendari, Toma, Pe Muche, Burlacari, Covrigari și Rosari în comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova 1,538,552.29
8 Ariceștii Zeletin Modernizare drumuri de interes local-Ciocoi, Victor Stan, Berilari, Titila, Dimienari, La Jan Brânză, Pietriș, Dărmonari, Ghiuca Bratu și Jipari, în comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova 3,461,447.71
9 Azuga Reabilitare și modernizare străzi în orașul Azuga 6,162,791.61
10 Azuga Lucrări de reabilitare și consolidare pod str. Amurgului, pârâul Azuga 1,603,929.60
11 Baba Ana Reabilitare/modernizare drumuri de interes local în comuna Baba Ana, satele Baba Ana, Conduratu și Cireșanu, județ Prahova 11,501,852.34
12 Băicoi Pasaj suprateran peste DN 1 – Băicoi intersecția între DN 1 cu DJ 215 38,000,000.00
13 Balta Doamnei Înființare sistem centralizat de canalizare în comuna Balta Doamnei 16,875,000.00
14 Bălțești Modernizare străzi în comuna Bălțești, județul Prahova 7,873,509.18
15 Bălțești Modernizare drum comunal DC 45, sat Podenii Vechi, comuna Bălțești, județul Prahova 3,126,490.82
16 Bălțești Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bălțești, Izești și Podenii Vechi în comuna Bălțești, județul Prahova 3,170,636.09
17 Bănești Modernizare străzi în comuna Bălțești, județul Prahova 5,900,887.29
18 Bărcănești Sisteme de canalizare menajeră și epurare apă- rețea de canalizare în comuna Bărcănești, județul Prahova 21,500,000.00
19 Bătrâni Modernizare și asfaltare drumuri de interes local în comuna Bătrâni, județul Prahova 11,000,000.00
20 Berceni Modernizare drumuri publice în comuna Berceni, județul Prahova 14,000,000.00
21 Bertea Modernizare strada Iederii și strada Fălcești în comuna Bertea, județul Prahova 11,000,000.00
22 Blejoi Rețea canalizare menajeră și pluvială pe partea dreaptă a străzii Teleajenului, sat Ploieștiori, comuna Blejoi, județul Prahova 4,500,000.00
23 Blejoi Execuție canalizare menajeră și pluvială pe partea stânga și pe partea dreapta a străzii DC 10A (Radu Tudoran) 21,500,000.00
24 Boldești-Gradiștea Modernizare drumuri sătești în comuna Boldesti-Gradiștea, județul Prahova 5,000,000.00
25 Boldești-Scăeni Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă, oraş Boldeşti-Scăeni, județul Prahova 18,000,000.00
26 Boldești-Scăeni Modernizare strada Valea Bisericii, oraș Boldești-Scăeni, județul Prahova 6,757,327.30
27 Breaza Punte pietonală halta Breaza nord-cartier Podu Corbului, oraș Breaza, județul Prahova 3,808,959.26
28 Breaza Reabilitare și modernizare străzi urbane, oraș Breaza, județul Prahova 23,458,220.10
29 Brebu Modernizare stație de pompare apă potabilă existentă, construire rezervor și extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă în satul Pietriceaua, comuna Brebu, județul Prahova 6,496,218.75
30 Brebu Modernizare drumuri în sat Pietriceaua, comuna Brebu, județul Prahova 3,947,742.25
31 Bucov Extindere rețea de alimentare cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu, comuna Bucov 4,114,933.74
32 Bucov Modernizare si extindere rețea de canalizare în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu, comuna Bucov, județul Prahova 6,697,948.17
33 Bușteni Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră de interes local, oraș Bușteni, județul Prahova 4,909,113.25
34 Bușteni Reabilitare și modernizare infrastructură de canalizare de interes local în orașul Bușteni, județul Prahova 3,273,252.42
35 Bușteni Modernizare străzi cartier Piatra Arsă 4,671,762.36
36 Călugăreni Reabilitare și modernizare străzi în comuna Călugăreni, județul Prahova 4,303,705.31
37 Câmpina Modernizare strada Drumul Taberei 6,965,078.31
38 Câmpina Reabilitare strada Voila 7,549,061.52
39 Câmpina Modernizare strada Orizontului 4,272,575.71
40 Cărbunești Trotuar pietonal și dispozitive de scurgere a apelor pluviale în comuna Cărbunești, județul Prahova 3,129,368.34
41 Cărbunești Pod peste pârâul Lopatna punct parc 3, în comuna Cărbunești, județul Prahova 827,241.84
42 Ceptura Extindere rețea canalizare–etapa II în satele Ceptura de Sus, Șoimești, Rotari din comuna Ceptura, județul Prahova 21,500,000.00
43 Cerașu Modernizarea drumurilor sătești în comuna Cerașu, județul Prahova 14,000,000.00
44 Chiojdeanca Înființare rețea de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Chiojdeanca 10,000,000.00
45 Ciorani Branșament rețea existentă și extindere rețea de canalizare în comuna Ciorani, județul Prahova 21,500,000.00
46 Cocorăștii Colț Modernizare rigole stradale și podețe în comuna Cocorăștii Colț, jud. Prahova 9,399,654.48
47 Cocorăștii Colț Înființare rețea de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Cocorăștii Colț–sat Piatra 2,710,295.82
48 Cocorăștii Mislii Supratraversare peste pârâul Doftăneț și foraj puț în comuna Cocorăștii Mislii 1,669,476.95
49 Cocorăștii Mislii Modernizare drumuri comunale și străzi de interes local în comuna Cocorăștii Mislii, județul Prahova 11,000,000.00
50 Colceag Lucrări de modernizare drumuri comunale comuna Colceag, județul Prahova 14,000,000.00
51 Comarnic Modernizarea străzii Ghioșești (pod Geo-Biserica Ghioșești, Neagoe-Purcaru și pe lac) 4,710,972.00
52 Cornu
Modernizare drumuri în comuna Cornu etapa III
2,199,217.68
53 Cornu Modernizare drumuri comuna Cornu, etapa II: strada Primăverii etapa 2, strada Plaiul Cornului etapa 2, strada Topșenilor, strada Murelor, aleea Nucilor, aleea Zorilor, aleea Rozelor, aleea Iancului, aleea Haiducilor, aleea Mioriței din comuna Cornu, județul Prahova 8,400,000.00
54 Cornu Modernizare și extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare în comuna Cornu, județul Prahova-etapa I 14,796,142.29
55 Cosminele Construire rețea de canalizare în comuna Cosminele, județul Prahova 10,000,000.00
56 Drăgănești Extindere sistem de canalizare în Bărăitaru, Cornu de Jos și Belciug, comuna Drăgănești județul Prahova 14,828,885.04
57 Drăgănești Modernizare drumuri locale, comuna Drăgănești județul Prahova 8,400,000.00
58 Drajna Asfaltare străzi comuna Drajna III 14,000,000.00
59 Drajna Extindere rețea de distribuție apă în comuna Drajna 1,083,082.84
60 Dumbrava Înființare rețea de canalizare sat Trestienii de Sus, comuna Dumbrava, județul Prahova 2,519,173.81
61 Dumbrava Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Dumbrava, județul Prahova 10,523,755.79
62 Dumbrăvești Pod rutier comuna Dumbrăvești peste pârâul Vărbilău amplasat pe DC 16 11,000,000.00
63 Fântânele Extindere rețele de apă și canalizare-etapa II, comuna Fântânele, județul Prahova 15,115,051.59
64 Filipeștii de Pădure Reabilitare și modernizare străzi în comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova 16,000,000.00
65 Filipeștii de Târg Realizare sitem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova 21,500,000.00
66 Filipeștii de Târg Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă, comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova 3,856,422.30
67 Florești Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Florești, județul Prahova 3,271,282.08
68 Florești Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Florești, județul Prahova 9,991,468.06
69 Fulga Realizare racorduri la canalizarea menajeră în comuna Fulga, județul Prahova 6,858,343.64
70 Gherghița Înființare rețea de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Gherghița 16,875,000.00
71 Gorgota Reabilitare și modernizare drumuri locale în comuna Gorgota, județul Prahova 11,463,811.92
72 Gornet Modernizarea și reabilitarea străzilor din comuna Gornet, județul Prahova 4,231,513.63
73 Gornet Modernizare strada Merilor, comuna Gornet, județul Prahova 2,678,824.77
74 Gornet Extindere rețea de canalizare și stație de pompare apă uzată pe strada Merilor, localitatea Gornet, comuna Gornet, județul Prahova 1,134,450.67
75 Gornet Extindere rețea de apă pe strada Merilor, comuna Gornet, județul Prahova 683,678.35
76 Gornet-Cricov Modernizare drumuri de interes local și înființare de podețe și punți pietonale în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova 3,125,000.00
77 Gornet-Cricov Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova 16,875,000.00
78 Gura Vadului Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Gura Vadului, județul Prahova 4,194,268.08
79 Gura Vadului Modernizare DC 73, 0+3,6 km în comuna Gura Vadului 6,805,731.92
80 Gura Vitioarei Pod peste pârâul Bughea în sat Făgetu, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova 2,346,701.20
81 Gura Vitioarei Înființare sistem de canalizare în satele Gura Vitioarei, Făgetu și Fundeni, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova 21,500,000.00
82 Iordăcheanu Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Vărbila, comuna Iordăcheanu, județul Prahova 10,311,170.12
83 Izvoarele Extindere rețea canalizare menajeră și reabilitare rețea alimentare cu apă strada Crasna, sat Izvoarele, comuna Izvoarele, județul Prahova 4,299,616.29
84 Izvoarele Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Homorâciu și Malu Vânăt, comuna Izvoarele, județul Prahova 18,022,558.91
85 Jugureni Modernizare drumuri de interes local 3,836,292.01
86 Jugureni Extindere rețea distribuție apă 1,919,887.82
87 Lapoș Reabilitare și modernizare DC 71A în comuna Lapoș, județul Prahova 5,000,000.00
88 Lipănești Extindere rețea de canalizare menajeră faza 2 în comuna Lipănești, județul Prahova 21,500,000.00
89 Lipănești Stație de apă și foraje puțuri 3,645,043.31
90 Măgurele Reţele de canalizare în comuna Măgurele, judeţul Prahova 21,500,000.00
91 Măgureni Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în comuna Măgureni, judetul Prahova–etapa 2 3,704,835.69
92 Măgureni Reabilitare și modernizare DJ 145 km 3+820 - km 5+870, comuna Măgureni, județul Prahova 5,754,335.14
93 Măneciu Asfaltare și modernizare drumuri comunale în comuna Măneciu, județul Prahova 16,000,000.00
94 Mănești Realizare sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satul Mănești și satele: Băltița, Gura Crivățului, Coada Izvorului și Zalhanaua din comuna Mănești, județul Prahova 16,875,000.00
95 Mizil Modernizare infrastructură de transport din orașul Mizil, județul Prahova 22,887,950.10
96 Olari Construire, reconstruire și modernizare drumuri locale comuna Olari, județul Prahova 11,000,000.00
97 Păcureți Modernizare drumuri de interes local şi drum comunal, în satele Păcureţi, Matiţa 11,000,000.00
98 Păulești Modernizare drumuri și străzi în Păulești și Păuleștii Noi, comuna Păulești, județul Prahova 14,000,000.00
99 Păulești Construire conductă de aducțiune și gospodărie de apă rezervor DN 1 Păulești 3,669,172.40
100 Ploiești Reabilitare şi modernizare pasaje pietonale subterane bulevardul București 1 și bulevardul București 2 7,596,950.11
101 Ploiești Modernizare B-dul Independenţei (tronson cuprins între sensul giratoriu Gara de Sud-strada Gheorghe Lazăr) 14,909,854.44
102 Plopeni Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră de interes local în oraș Plopeni, județul Prahova 5,261,327.08
103 Plopeni Reabilitare și modernizare infrastructură de canalizare de interes local pentru cartier Diana și zona de blocuri C-uri în oraș Plopeni, județul Prahova 6,126,343.70
104 Plopu Reabilitare și modernizare drumuri locale și comunale din satele Plopu și Nisipoasa, comuna Plopu, județul Prahova 11,000,000.00
105 Podenii Noi Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Podenii Noi, județul Prahova 8,154,021.41
106 Poiana Câmpina Modernizare străzi în comuna Poiana Câmpina 8,548,398.58
107 Poienarii Burchii Construire canalizare ȋn comuna Poienarii Burchii satele Ologeni şi Tătărăi 21,500,000.00
108 Posești Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Posești, județul Prahova-8 km 6,600,000.00
109 Posești Extindere rețea cu alimentare de apă potabilă în comuna Posești, județul Prahova 8,413,839.93
110 Consiliul Județean Prahova Varianta ocolitoare Mizil 69,222,506.87
111 Consiliul Județean Prahova Varianta ocolitoare Păulești 54,247,322.04
112 Consiliul Județean Prahova Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații video specializate 16,530,171.09
113 Predeal-Sărari Reabilitare drumuri comunale și locale în comuna Predeal-Sărari, județul Prahova 11,000,000.00
114 Provița de Jos Lucrări de modernizare a 54 de drumuri comunale și sătești din comuna Provița de Jos, județul Prahova 7,979,276.07
115 Provița de Sus Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Provița de Sus, județul Prahova 5,876,146.00
116 Puchenii Mari Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova 12,950,748.17
117 Râfov Înființare sistem alimentare cu apă în comuna Râfov, sat Sicrita, județul Prahova 3,852,271.49
118 Râfov Înființare sistem canalizare menajeră în comuna Râfov, sat Sicrita, județul Prahova 6,966,679.52
119 Râfov Construire racorduri canalizare menajera sat Mălăiești, sat Râfov, sat Antofiloaia, sat Moara Domnească, sat Buchilași și sat Goga, comuna Râfov, județul Prahova 6,112,877.54
120 Salcia Înființare sistem de alimentare cu apa în comuna Salcia, județul Prahova 7,244,830.63
121 Sălciile Extindere rețea canalizare în comuna Sălciile, județul Prahova 10,000,000.00
122 Sângeru Înființare rețea de canalizare cu stații de epurare în localitatea Sângeru, județul Prahova 21,500,000.00
123 Scorțeni Modernizare și asfaltare drumuri de interes local și trotuare în comuna Scorțeni, județul Prahova 14,000,000.00
124 Secăria Reabilitarea drumurilor locale din comuna Secăria: strada Negroi, strada Aldești, strada Lunca Lacului 540,664.35
125 Secăria Rețea de distribuție apă în cadrul sistemului de alimentare cu apă în comuna Secăria, județul Prahova 3,248,396.91
126 Sinaia Reabilitare și asfaltare DC 134- drum cota 1400 în oraș Sinaia, județul Prahova 14,804,479.65
127 Slănic Reabilitare și modernizare străzi în orașul Slănic, județul Prahova 6,998,727.47
128 Șoimari Modernizare DC 47 și drumuri locale, organizare de șantier, lucrări conexe în comuna Șoimari, județul Prahova 11,000,000.00
129 Șotrile Modernizare drumuri de interes local în comuna Șotrile 6,600,000.00
130 Șotrile Extindere rețea distribuție apă în Plaiul Cornului, Seciuri-comuna Șotrile 5,435,424.46
131 Starchiojd Modernizare drumuri comunale etapa a II-a: satele Starchiojd, Valea Anei, Brădet, Rotarea, comuna Starchiojd, județul Prahova 10,620,836.01
132 Ștefești Construire trotuare în comuna Ștefești, județul Prahova 3,441,732.81
133 Ștefești Modernizare drumuri locale, comuna Ștefești, județul Prahova 7,558,267.19
134 Surani Șanț betonat, dalat și asfaltare drumuri comunale (Teișu, Baracacea, Georgescu Stoica, DC 131, Helciuii, poduri) în comuna Surani, județul Prahova 10,399,306.63
135 Talea Modernizare drumuri de interes local în comuna Talea, județul Prahova-etapa II 5,000,000.00
136 Târgșoru Vechi Modernizare drumuri de interes local în comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova-etapa 2 14,350,221.72
137 Târgșoru Vechi Construire rigole carosabile în satul Strejnicu aferente DJ 129 si DJ 140, comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova 1,649,778.28
138 Tătaru Modernizare drumuri de interes local 3,847,430.06
139 Teișani Rețele de canalizare în satele Teișani, Olteni, Ștubeiu și Valea Stâlpului, comuna Teișani, județul Prahova 16,875,000.00
140 Telega Reabilitare DC 133 Buștenari - Telega km 9+020-km 11+519, comuna Telega, județul Prahova 3,777,047.58
141 Tinosu Extindere rețea de apă și canalizare în comuna Tinosu 8,352,900.48
142 Tomșani Execuție de trotuare și elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului județean 146, comuna Tomșani, județul Prahova 8,400,000.00
143 Tomșani Extindere rețea de canalizare în satul Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova 12,740,608.00
144 Urlați Reabilitare și modernizare străzi, faza a III-a, străzile Arioneștii Noi, Liliacului, Lalelelor, Macului, Viorelelor, Măceșului, Fundătura Crizantemelor, Crizantemelor (bretea), Mihai Viteazu și Socului, orașul Urlați, județul Prahova 11,179,949.62
145 Vadu Săpat Extindere rețele de canalizare în satul Ungureni, comuna Vadu Săpat, județul Prahova 3,715,069.98
146 Vadu Săpat Asfaltare străzi de interes local, comuna Vadu Săpat, județul Prahova 4,543,121.86
147 Vâlcănești Reabilitare străzi în comuna Vâlcănești 10,177,697.53
148 Valea Călugărească Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Valea Călugărească, județul Prahova 14,209,853.62
149 Valea Călugărească Modernizare șanțuri și construcții conexe în comuna Valea Călugărească 5,493,072.43
150 Valea Doftanei Modernizare și extindere rețele de apă în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, în 3 etape-etapa 1 Negraș 3,914,507.21
151 Valea Doftanei Modernizare și extindere rețele de apă în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, în 3 etape etapa 2-Prislop 3,914,468.36
152 Valea Doftanei Modernizare și extindere rețele de apă în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, în 3 etape etapa 3-Valea Neagră 3,913,820.80
153 Valea Doftanei Reabilitare/modernizare străzi în comuna Valea Doftanei-zona 1 1,888,247.41
154 Vălenii de Munte Extindere rețea de canalizare menajeră strada Rizănești și strada Pajiștei în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova 2,174,266.03
155 Vălenii de Munte Rețea canalizare strada Primăverii și strada Povernei orașul Vălenii de Munte, județul Prahova 751,630.16
156 Vălenii de Munte Rețea canalizare strada Doctor Istrate orașul Vălenii de Munte, județul Prahova 1,505,621.43
157 Vălenii de Munte Extindere rețea canalizare strada Anton Pann, fundătura Anton Pann, aleea Anton Pann și strada Saranda, orașul Vălenii de Munte, județul Prahova 1,307,002.50
158 Vărbilău Modernizare drumuri de interes local 3,846,974.74