“Contribuția personală” pentru unele servicii medicale NU se aplică din 2022!

“Contribuția personală” pentru unele servicii medicale NU se aplică din 2022!

În ciuda unor informații apărute în spațiul public, așa-numita coplată a unor servicii medicale în spitalele din România nu intră în vigoare începând cu acest an. În 31 decembrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial al României OUG nr. 145 din 30 decembrie 2021, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. “Întrucât este necesară asigurarea dreptului pentru persoanele asigurate de a beneficia de servicii medicale și fără a plăti o contribuție personală și pentru a asigura totodată protecția asiguraților față de costurile serviciilor medicale din ambulatoriul clinic și paraclinic, în caz de boală, potrivit principiilor sistemului asigurărilor sociale de sănătate”, s-a stabilit prorogarea (amânarea) termenelor de aplicare.

Astfel, termenul prevăzut la art. 230 alin. (2^6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - care face referire la contribuția personală pe care o pot plăti asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic de specialitate - se prorogă până la împlinirea termenului de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2025.