CEDO i-a respins Elenei Udrea plângerea depusă împotriva Bulgariei

CEDO i-a respins Elenei Udrea plângerea depusă împotriva Bulgariei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a luat, pe 14 mai, în regim de urgență, o decizie în privința plângerii depuse de Elena Udrea la CEDO împotriva Bulgariei, prin care solicita luarea unei măsuri provizorii prin care statul bulgar să suspende executarea mandatului de arestare și să nu o extrădeze în România.

Decizia CEDO: “La 14 iunie 2022, doamna Udrea a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în temeiul regulii 39 din Regulamentul Curții (măsuri provizorii), solicitându-i acesteia să indice autorităților bulgare că acestea ar trebui să suspende executarea mandatului european de arestare și să nu o extrădeze în România. În susținerea cererii sale de măsură provizorie, ea s-a bazat pe mai multe articole ale Convenției privind drepturile omului și, în special, articolele 2 (dreptul la viață), 3 (interzicerea acțiunilor inumane sau tratament degradant), 6 (dreptul la un proces echitabil) și 13 (dreptul la un remediu efectiv). În special, ea a susținut că va fi reținută în condiții contrare articolului 3, plângându-se de supraaglomerare în închisoare și susținând că a primit amenințări cu moartea în timp ce se afla în arest preventiv. Ea a mai susținut că a fost condamnată de un tribunal care nu a fost instituit prin lege și nu a fost nici independent, nici imparțial. Decizia Curții: La 14 iunie 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să refuze cererea de măsură provizorie”. 
Informații privind măsurile provizorii ale CEDO: în conformitate cu Regula 39 din Regulamentul Curții, CEDO poate indica măsuri provizorii oricărui stat parte la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Măsurile provizorii sunt măsuri urgente care, potrivit practicii Curții, se aplică numai acolo unde există un risc iminent de daune ireparabile.