”Extensia” de la Ploiești a Facultății de Moașe și Asistență Medicală are autorizație de funcționare provizorie. Aflați când va fi acreditată

”Extensia” de la Ploiești a Facultății de Moașe și Asistență Medicală are autorizație de funcționare provizorie. Aflați când va fi acreditată

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, autoritatea națională care evaluează calitatea educației oferite de instituțiile de învățământ superior, dar și avizează funcționarea acestora, a răspuns solicitării noastre privind extensia de la Ploiești a Facultății de Moașe și Asistență Medicală din cadrul UMF ”Carol Davila”.

În ședința din data de 13.07.2023, Consiliul ARACIS a avizat Autorizarea de funcţionare provizorie pentru programul de studii universitare de licenţă Asistență Medicală Generală (la Ploiești) din cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din București. Raportul de evaluare externă este disponibil pe site-ul agenției, la adresa: https://www.aracis.ro/evaluari_licenta/asistenta-medicala-generala-la-ploiesti-sp6842/. Astfel, programul de studii universitare de licență menționat mai sus se regăsește la pagina 40 din Hotărârea nr. 650/3 august 2023, pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024. Conform prevederilor art. 239 alin. 1 din Legea nr. 199/2023 a învățământului superior, pentru programele de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu, „evaluarea externă a calităţii educaţiei, în vederea acreditării, se declanşează la cererea instituţiei de învăţământ superior sau a organizaţiei furnizoare de educaţie (...)”, iar conform dispozițiilor art. 237 alin. 1, „termenul de depunere a cererii în vederea acreditării programelor şi domeniilor de studii universitare este de 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie de către Ministerul Educaţiei”, se arată în răspunsul primit de la Serviciul Relații Internaționale, Implementare Proiecte, Comunicare și Organizare Evenimente din cadrul ARACIS.

Conform concluziilor raportului de evaluare, avizul de autorizare de funcționare provizorie ”permite Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din București să școlarizeze la programul de studii universitare de licență ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (LA PLOIEȘTI) numai după apariția primei Hotărâri de Guvern pentru aprobarea structurii instituțiilor de învățământ superior în care programul de studii universitare de licență este în structura instituției cu statut de autorizare de funcționare provizorie (n.n. – menționată mai sus). Termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de doi ani de la data absolvirii primei promoții, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie de către Ministerul Educației. Instituția are obligația de a informa ME și ARACIS în momentul absolvirii primei promoții”, se arată în finalul raportului. (foto: pixabay.com)