Spitalul Orășenesc Sinaia e în căutare de noi medici. Aflați aici specialitățile!

Spitalul Orășenesc Sinaia e în căutare de noi medici. Aflați aici specialitățile!

Deși, în ultimii ani, Spitalul Orășenesc Sinaia a reușit să atragă noi oameni în echipă, încă mai este nevoie - pentru a acoperi solicitările din zonă - de medici de diferite specialități. Astfel că, în această perioadă, se fac înscrieri pentru concursurile destinate ocupării posturilor de medic primar în specialitatea Radiologie și Imagistică în cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală (un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată), medic specialist Urologie la cabinetul de urologie din cadrul Ambulatoriului de specialitate (un post cu jumătate de normă), un medic specialist Medicină Internă în cadrul Secției Medicină Internă (1 post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată), un medic specialist Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice în cadrul Ambulatoriului de specialitate (un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată), un medic specialist Oftalmologie în cadrul Ambulatoriului de specialitate (un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată), un biolog în cadrul Laboratorului de analize medicale (un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată).
Persoanele interesate să participe la concurs trebuie să știe că la dosarul de înscriere este obligatoriu să fie depuse următoarele acte: cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; copia xerox a diplomei de licență și certificatul de confirmare în grad profesional; copia certificatului de membru al organizației profesionale, cu viza pe anul în curs; dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art 455 alin.(1) lit e) sau f), la art 541 alin.(1) lit d) ori e), respectiv la art 628 alin.(1) lit d) sau e) din LEGEA nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 din Ordinul 869/2015; cazier judiciar; certificat de atestare comportamentală; certificat medical din care să rezulte că este APT din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității, pentru postul pentru care candidează; chitanța de plată a taxei de concurs (taxa de concurs - 150 lei); copia actului de identitate în termen de valabilitate. Pentru postul de medic primar Radiologie și Imagistică medicală: competență tomografie computerizată; competență senologie, minimum dovadă de înscriere curs; permis de exercitare nivel 2 valabil. Pentru postul de medic specialist Urologie - competența ultrasonografie aparat urinar adult.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul spitalului – Birou RUNOS, sau la telefon 0244/311.951 interior 27.