Licitația de 1,69 milioane de euro pentru SF-ul noului spital județean, lansată a treia oară de Consiliul Județean

Licitația de 1,69 milioane de euro pentru SF-ul noului spital județean, lansată a treia oară de Consiliul Județean

Consiliul Județean Prahova a lansat, pentru a treia oară, procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate destinat construirii unui nou spital județean cu structură modulară. Licitația a fost anulată de două ori până acum, prima dată - pentru refacerea temei de proiectare, iar a doua oară, procedura a fost anulată automat deoarece la data limită de depunere a ofertelor niciunul din ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară/sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici.
Potrivit documentației de atribuire, achiziția are ca obiectiv elaborarea studiilor de teren, a studiului geotehnic și alte studii specifice necesare pentru Studiul de Fezabilitate al Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Toate acestea ar trebui să fie gata în 75 de zile calendaristice de la ordinul de începere și după constituirea garanției de bună execuție, iar valoarea estimată a contractului este de 8,33 milioane de lei, adică 1,69 milioane de euro.
În actuala procedură de achiziție se vorbește despre un spital modular, format din mai multe corpuri de clădire. ”Noul complex integrat de servicii de asistență medicală de urgență va cuprinde modulul clinic, modulul locuințe medici, modulul hotelier, zona de agrement”, iar la faza S.F. se vor întocmi, printre altele, potrivit documentelor din SICAP, estimări de cantități de lucrări și liste de echipamente pentru fiecare modul în parte, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate, studiul privind folosirea energiilor alternative, studiu acustic, studiu luminotehnic, studiu trafic etc.