Veste bună pentru unele localități prahovene: 80% din redevențele provenite din exploatarea resurselor minerale vor rămâne la bugetele locale

Veste bună pentru unele localități prahovene: 80% din redevențele provenite din exploatarea resurselor minerale vor rămâne la bugetele locale
O veste bună la început de an pentru autoritățile publice locale și județene: 80% din fondurile obținute în urma exploatării apelor minerale, a nisipului, a pietrișului și a altor minerale rămân la bugetele locale ale autorităților pe teritoriul cărora se face extragerea resurselor de suprafață. Acest lucru înseamnă că localitățile prahovene care au pe raza lor balastiere sau alte tipuri de exploatare a resurselor de suprafață vor avea - dacă vor încasa redevențele de la concesionarii terenurilor - bani mai mulți la bugetele locale. Este cunoscut că în majoritatea comunelor și orașelor prahovene străbătute de ape curgătoare, în special de râurile Prahova, Teleajen, Cricovul Sărat sau Cricovul Dulce, există exploatări de nisip și pietriș, iar apariția metodologiei de aplicare a unei legi existente deja este ca o mană cerească pentru localitățile respective. ”Era nevoie de acest act normativ întrucât, deși există legislație care prevede ca 80% din redevențele provenite din exploatările de suprafață să revină autorităților locale și județene și 20% să fie virate către bugetul de stat, în lipsa unei metodologii, această lege nu era aplicată. Conform prevederilor Codului Administrativ, aceste venituri vizează, în mare parte, autoritățile locale și județene, iar măsurile propuse prevăd aplicarea acestui drept”, a precizat ministrul Cseke Attila. Hotărârea de Guvern va impune concesionarului să vireze din redevența pe exploatarea terenurilor agricole, respectiv a resurselor minerale de suprafață, inclusiv a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, exploatate pe teritoriul unei localități, în proporție de 80%, autorităților locale și județene, iar 20% la bugetul de stat. ”Așadar, sumele provenite din redevență înseamnă bani în plus la bugetul autorităților locale și județene, bani care vor putea fi folosiți pentru dezvoltarea comunităților. În anul 2021, de exemplu, au fost încasate 421.712.000 de lei din concesionarea activităților de exploatare a resurselor la suprafață, din care 337.370.000 de lei, reprezentând 80%, vor fi virate către bugetele locale. În anul 2022, estimăm ca peste 300 de milioane de lei să intre în bugetele locale prin aceste tipuri de activități”, a declarat ministrul.