Ministerul Finanțelor face verificări la Ministerul Muncii și la alte instituții de stat

Ministerul Finanțelor face verificări la Ministerul Muncii și la alte instituții de stat

Direcția Generalã de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului de Finanțe efectueazã, în acest moment, 20 de acțiuni de inspecție la 17 ministere, printre care și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și la alte trei autorități/instituții publice. Acțiunea de inspecție la Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost demarată în 19 noiembrie 2021, simultan cu alte 17 acțiuni de verificare.

Controalele sunt prevăzute în Programul de control aprobat din 26 ianuarie 2021. Verificările sunt menite să asigurare respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și respectarea prevederilor legale referitoare la investițiile realizate din fonduri publice și la bunurile din domeniul public și privat al statului, inclusiv a celor care aparțin patrimoniului cultural național mobil.