Știați ce valoare de inventar are zăcământul de apă minerală terapeutică de la Poiana Câmpina?

Știați ce valoare de inventar are zăcământul de apă minerală terapeutică de la Poiana Câmpina?

Joi, 31 martie, a apărut în Monitorul Oficial al României o Hotărâre de Guvern prin care s-a aprobat înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă minerală terapeutică din perimetrele Băile Herculane—Șapte Izvoare Calde Dreapta, județul Caraș-Severin, Crasna, județul Sălaj, Sărata Monteoru, județul Buzău, și Poiana Câmpina, județul Prahova, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru resurse Minerale.
Zăcământul de apă minerală terapeutică din perimetrul Poiana Câmpina are suprafața de 0,015 kmp și o valoare de inventar de 2.110.000 de lei.
Din punct de vedere hidrochimic, apele minerale românești sunt hidrogencarbonatate, clorurate sau sulfatate. Apele minerale sunt grupate în ape minerale naturale (carbogazoase sau plate), destinate prioritar îmbutelierii (ape minerale naturale de consum alimentar) și ape minerale terapeutice, utilizate în cura internă sau externă, pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Apa minerală este o substanță extrem de sensibilă, asupra căreia o exploatare fără supraveghere stiințifică, de strictă specialitate, are efecte ireversibile. Doar prin menținerea constantă a celor două caracteristici esențiale – puritatea microbiologică și conținutul mineral la sursă – se poate păstra caracterul natural al apei minerale.