Spitalul Județean Ploiești, obligat să schimbe documentația la o licitație pentru aparatură medicală

Spitalul Județean Ploiești, obligat să schimbe documentația la o licitație pentru aparatură medicală

Una dintre firmele interesate să participe la o licitație organizată de Spitalul Județean de Urgență Ploiești a avut câștig de cauză în urma unei contestații depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Societatea respectivă, din Capitală, a contestat condițiile impuse de autoritatea contractantă în documentația privind achiziția de aparatură medicală pentru cardiologie.
Firma a depus o contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, privind procedura de licitație deschisă, online, organizată pentru încheierea acordului – cadru de furnizare de Echipamente medicale de cardiologie de Spitalul Județean de Urgență Ploiești, în calitate de autoritate contractantă. "Contestatoarea a solicitat obligarea autorității contractante la modificarea parțială a documentației de atribuire cu privire la poziția 3 "Angiograf monoplan", și anume înlocuirea mențiunilor cu privire la specificațiile tehnice minimale ale echipamentelor medicale ce se doresc a fi contractate, astfel încât documentația de atribuire să respecte principiile atribuirii contractelor de achiziție publică prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, suspendarea procedurii de achiziție publică, iar în subsidiar, dacă modificarea parțială a documentației de atribuire nu este posibilă, anularea procedurii de atribuire", se arată în decizia emisă de CNSC.
De altfel, conform aceleiași decizii, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis, în parte, contestația depusă de Proton Impex 2000 SRL, în contradictoriu cu Spitalul Județean de Urgență Ploiești, și i-a obligat pe reprezentanții spitalului să modifice documentația de atribuire pentru echipamentul angiograf monoplan, "astfel încât să fie permisă participarea cât mai multor operatori economici la procedură. Modificările vor fi efectuate în termen de 15 zile de la primirea deciziei și vor fi aduse la cunoștința operatorilor economici prin publicarea lor în SEAP, în cadrul aceluiași termen", se arată în decizia CNSC nr. 2342/C9/2537 din 21.10.2021.
În decizia menționată, CNSC arată și că firma contestatoare a prezentat detaliat 33 de cerințe pe care nu le poate îndeplini în modul cerut de achizitoare, produsul său având alte variante constructive. "La toate explicațiile detaliate din contestație, autoritatea contractantă nu a răspuns prin intermediul unui punct de vedere. Din niciun document depus de achizitoare (n.n. - Spitalul Județean de Urgență Ploiești) la dosarul cauzei nu rezultă care ar fi argumentele pentru care se dorește achiziționarea produsului cu specificațiile tehnice impuse și care ar fi argumentele pentru care produsul în varianta constructivă propusă de contestatoare nu satisface cerințele spitalului", se mai precizează în hotărârea CNSC.