Astăzi, în patru centre din Ploiești, are loc proba scrisă la titularizarea în învățământ

Astăzi, în patru centre din Ploiești, are loc proba scrisă la titularizarea în învățământ

Astăzi are loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021.

Proba începe la ora 9:00, în patru centre de concurs aflate în municipiul Ploiești, iar pentru susținerea acestei probe s-au înscris 1081 de candidați, dintre care 186 de candidați provin din promoția curentă.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină cel puțin media 7, iar pentru perioadă determinată (suplinire) - cel puțin media 5.