Primăria Ploiești a lansat licitațiile pentru reabilitarea unor blocuri din zona centrală a municipiului

Primăria Ploiești a lansat licitațiile pentru reabilitarea unor blocuri din zona centrală a municipiului
Primăria Municipiului Ploiești a anunțat că au început procedurile de achiziție publică pentru atribuirea a trei contracte de lucrări destinate reabilitării termice a mai multor blocuri de locuințe din oraș. Primul contract de lucrări pentru creșterea performanței termo-energetice în sectorul rezidențial din Municipiul Ploiești este axat pe reabilitarea termică a blocului 10D din strada Sinăii, nr. 1 (foto) și a blocului 12C din Bulevardul Republicii nr. 104. Valoarea totală estimată a contractului de lucrări este de 3.111.200 lei, fără T.V.A.
A doua procedură de achiziție publică a fost demarată pentru atribuirea contractului de lucrări pentru creșterea performanței termo-energetice în sectorul rezidențial din Municipiul Ploiești, prin reabilitarea termică a blocului 11 B1B2 din Piața Mihai Viteazul, nr.4, precum și a blocului 11 D din strada Constantin Brezeanu, nr. 1A.
Valoarea estimată totală a contractului este de 4.660.900,00 lei, fără T.V.A. Cea de-a treia procedură de achiziție publică inițiată, astăzi, de Primăria Municipiului Ploiești, se referă la contractul de lucrări pentru creșterea performanței termo-energetice în sectorul rezidențial din Municipiul Ploiești, prin reabilitarea termică a următoarelor blocuri de locuințe: Bloc 23B din strada Constantin Brezeanu, nr.1 B, Bloc 26F din B-dul Republicii, nr. 169-173, Bloc 28E din strada Colinei nr.2, Bloc 34A1 din strada Gheorghe Doja nr. 35.
Valoarea estimată totală a acestui contract de lucrări este de 5.517.500 lei, fără T.V.A.
În toate cele trei cazuri, contractele de finanțare europeană au fost semnate în anul 2019, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale
 
Ce lucrări de reabilitare vor fi făcute la blocurile menționate
 
 
Potrivit Primăriei Ploiești, modernizarea energetică a clădirilor, care include aceste 3 proiecte ale municipalității ploieștene, constă, în principal, în următoarele lucrări:
- placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică;
- izolarea soclului cu polistiren extrudat, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocurile pot avea spații comerciale la parter;
- reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat;
- termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente;
- schimbarea ferestrelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral și geam termorezistent;
- închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapeților (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat;
- schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;
- înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră;
- izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.
- montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat, astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă, când însorirea este redusă;
- înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite electrice neconforme în zona spațiilor comune ale blocului;
- verificare tablou electric părți comune;
- demontare/montare platbanda instalație paratrăsnet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;
- înlocuire lift, după caz;
- refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului, după finalizarea lucrărilor;
- demontarea și montarea unităților de AC de pe fațadă, în urma lucrărilor de reabilitare;
- alte lucrări specifice prevăzute în Proiectul Tehnic.